savanna spinning staff

savanna spinning staff, blue sky, dolores park, savanna, spinning, staff, woman savanna spinning staff, blue sky, dolores park, savanna, spinning, staff, woman

savanna spinning staff

My friend Savanna spinning staff in Dolores Park (San Francisco)

blue sky
dolores park
savanna
spinning
staff
woman
March 4, 2012
3753 18th St, San Francisco, CA 94114, USA