po nagar cham towers (nha trang) - vietnam

po nagar cham towers (nha trang) - vietnam, altar, cham temples, cham towers, hindu temple, hinduism, nha trang, po nagar

Po Nagar Cham Towers (Nha Trang, Vietnam)

Photo taken on November 8, 2005
Location: 2 thang 4 St, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

Related photo galleries: