hoan kiem lake - Hồ hoàn kiếm - hanoi - vietnam

hoan kiem lake - Hồ hoàn kiếm - hanoi - vietnam, hanoi, hoan kiem lake, hồ hoàn kiếm, pond, tree, water hoan kiem lake - Hồ hoàn kiếm - hanoi - vietnam, hanoi, hoan kiem lake, hồ hoàn kiếm, pond, tree, water

hoan kiem lake - Hồ hoàn kiếm - hanoi - vietnam

Hồ Hoàn Kiếm Lake - One of the lakes in the center of Hanoi (Vietnam)

hanoi
hoan kiem lake
Hồ hoàn kiếm
pond
tree
water
November 12, 2005
Lê Thái Tổ, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam