heavy load - vietnam

heavy load - vietnam, bảo lạc, hill tribes, indigenous heavy load - vietnam, bảo lạc, hill tribes, indigenous

heavy load - vietnam

Heavy load (Bảo Lạc, Vietnam)

bảo lạc
hill tribes
indigenous
November 21, 2005
Route 34, Bảo Lạc District, Cao Bang, Vietnam