fresh fish

fresh fish, cao bang, cao bằng, fish market, fish scales, fishes, two fresh fish, cao bang, cao bằng, fish market, fish scales, fishes, two

fresh fish

Fishes on the market (Cao Bằng, Vietnam)

cao bang
cao bằng
fish market
fish scales
fishes
two
November 22, 2005
Route 34, Cao Bang, Vietnam