touristic development site - vietnam

touristic development site - vietnam, sign, urban development, urban planning touristic development site - vietnam, sign, urban development, urban planning

touristic development site - vietnam

Touristic development site (Cai Rong, Vietnam)

sign
urban development
urban planning
November 23, 2005