พิมาย (16 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

ต้นไทร พิมาย พิมาย - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, thailand, ต้นไทร, พิมาย
ต้นไทร พิมาย พิมาย, giant banyan tree (near phimai), thailand
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, colorful, offerings, thailand, ต้นไทร, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย, offerings, giant banyan tree (near phimai), thailand
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, colorful, offerings, thailand, ต้นไทร, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย, offerings, giant banyan tree (near phimai), thailand
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, colorful, offerings, thailand, ต้นไทร, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย, offerings, giant banyan tree (near phimai), thailand
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, offerings, photographer, thailand, woman, ต้นไทร, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย
ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย, offerings, giant banyan tree (near phimai), thailand
makeshift truck - decorated - thailand, colorful, custom truck, decorated, farmer truck, lorry, makeshift, painted, road, thailand, พิมาย
makeshift truck, decorated, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, door, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, gardner, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, windows, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, vanishing point, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
aligned gates - wat phimai khmer temple ruins - thailand, doors, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
aligned gates, wat phimai khmer temple ruins, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, doors, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, window, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - wat phimai khmer temple - thailand, hindu temple, hinduism, khmer, ruins, thailand, พิมาย, อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, wat phimai khmer temple, thailand