วัดวังก์วิเวการาม (3 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

giant golden tower in wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, golden color, sangklaburi, thailand, wat, วัดวังก์วิเวการาม, สังขละบุรี
giant golden tower in wat, สังขละบุรี, sangklaburi, thailand
detail of giant golden tower in wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, golden color, sangklaburi, thailand, tower, wat, วัดวังก์วิเวการาม, สังขละบุรี
detail of giant golden tower in wat, สังขละบุรี, sangklaburi, thailand
giant golden tower in wat - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, golden color, sangklaburi, thailand, tower, wat, วัดวังก์วิเวการาม, สังขละบุรี
giant golden tower in wat, สังขละบุรี, sangklaburi, thailand