อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท (15 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

mushroom rock - ho nang usa - หอนางอุสา, balancing rock, boulder, erosion, ho nang usa, mushroom rock, rock formations, sandstone, thailand, woman, หอนางอุสา, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
mushroom rock, ho nang usa, หอนางอุสา
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), balancing rock, boulder, erosion, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
พระพุทธรูป - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, balancing rock, boulder, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, erosion, rock formations, sandstone, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
พระพุทธรูป, phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
mushroom rock - phu phra bat historical park (stones garden) - thailand, balancing rock, boulder, erosion, mushroom rock, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
mushroom rock, phu phra bat historical park (stones garden), thailand
พระพุทธรูป - buddha statues - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, balancing rock, boulder, buddha image, buddha statue, buddhism, carved, cross-legged, erosion, rock formations, sandstone, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
พระพุทธรูป, buddha statues, phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, carved, cross-legged, erosion, rock cut, rock formations, sandstone, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
พระพุทธรูป, buddha statue, phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, carved, cross-legged, erosion, rock cut, rock formations, sandstone, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
พระพุทธรูป, buddha statue, phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
พระพุทธรูป - ancient buddha statue - phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, carved, cross-legged, erosion, rock cut, rock formations, sandstone, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
พระพุทธรูป, ancient buddha statue, phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), bai, balancing rock, boulder, boundary markers, erosion, rock formations, sandstone, sema, stone markers, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), balancing rock, boulder, erosion, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), erosion, mural, painting, prehistorical, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), erosion, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), balancing rock, boulder, erosion, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
phu phra bat historical park - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - stones garden - ban phu (thailand), balancing rock, boulder, erosion, rock formations, sandstone, thailand, woman, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
phu phra bat historical park, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, stones garden, ban phu, thailand
mushroom rock- phu phra bat historical park (thailand), balancing rock, boulder, erosion, mushroom rock, rock formations, sandstone, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
mushroom rock- phu phra bat historical park, thailand