อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (17 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

stupas - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, jungle, ruins, stupa, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
stupas, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
base of large stupa - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, stupa, thailand, woman, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
base of large stupa, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, thailand, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พระพุทธรูป, buddha statue, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
วัดช้างล้อม - wat chang lom - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, elephant sculpture, elephant statue, elephants, ruins, sculptures, thailand, wat chang lom, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วัดช้างล้อม, wat chang lom, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
วัดช้างล้อม - elephants sculptures - wat chang lom - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, bricks, elephant sculpture, elephant statue, elephants, ruins, sculptures, thailand, wat chang lom, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วัดช้างล้อม, elephants sculptures, wat chang lom, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
stucco elephants - วัดช้างล้อม - wat chang lom - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, elephants, ruins, sculptures, stone elephant, thailand, wat chang lom, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
stucco elephants, วัดช้างล้อม, wat chang lom, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
วัดช้างล้อม - wat chang lom stupa - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, stupa, thailand, wat chang lom, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
วัดช้างล้อม, wat chang lom stupa, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, thailand, wat chedi chet thaeo, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, wat chedi chet thaeo, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, thailand, wat chedi chet thaeo, woman, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, wat chedi chet thaeo, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, thailand, wat chedi chet thaeo, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, wat chedi chet thaeo, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - eroded buddha statue - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, thailand, wat chedi chet thaeo, พระพุทธรูป, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พระพุทธรูป, eroded buddha statue, wat chedi chet thaeo, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cobra, cross-legged, mucalinda, naga snake, nine-head, nine-headed, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, thailand, wat chedi chet thaeo, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, statue of buddha and nine-headed cobra snake, Nāga, mucalinda, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, wat chedi chet thaeo, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
woman near stupa - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, stupa, thailand, woman, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
woman near stupa, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
old stupa - si satchanalai chaliang historical park - sukhothai (thailand), ruins, stupa, thailand, woman, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
old stupa, si satchanalai chaliang historical park, sukhothai, thailand
stupa - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, ruins, stupa, thailand, woman, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
stupa, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
stupa in a forest - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, forest, jungle, ruins, stupa, thailand, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
stupa in a forest, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand
elephant sculptures - วัดช้างล้อม - wat chang lom - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, bricks, elephants, ruins, sculptures, stone elephant, thailand, wat chang lom, วัดช้างล้อม, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
elephant sculptures, วัดช้างล้อม, wat chang lom, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย, si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai, thailand