gompa (monastery) near upshi - manali to leh road (india)


gompa (monastery) near upshi - manali to leh road (india), ladakh, leh valley, mountains, tibetan monastery

Gompa (monastery) near Upshi - Manali to Leh road (India)

More images of ▶ gompa ladakh leh valley mountains tibetan monastery upshi