บายศรี - offerings - thailand

บายศรี - offerings - thailand, buddhism, buddhist temple, offerings, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย บายศรี - offerings - thailand, buddhism, buddhist temple, offerings, sukhothai, wat, บายศรี, ประเทศไทย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

บายศรี - offerings - thailand

บายศรี - offerings (Thailand)

Typical offering made of braided lotus flowers.­

buddhism
buddhist temple
offerings
sukhothai
wat
บายศรี
ประเทศไทย
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Sukhothai Historical Park, Thailand
Thailand 426 photos