อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย (29 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

พระพุทธรูป - giant buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant buddha, ruins, sculpture, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, สุโ�\xb8\x82ทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, giant buddha statue, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, gilded, gold leaves, sculpture, sukhothai, thailand, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, gilded buddha head, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bhagwa, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, saffron color, sculpture, sukhothai, thailand, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue, gold on face, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant buddha, sculpture, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, ส�\xb8\xb8โขทัย, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
ลูกแมว - พระพุทธรูป - buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, cross-legged, fingers, giant buddha, gilded, hand, kitten, sculpture, sukhothai, thailand, wat si chum, woman, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
ลูกแมว, พระพุทธรูป, buddha hand, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
cat and giant buddha hand - ลูกแมว - พระพุทธรูป - kitten - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, black kitten, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, fingers, giant buddha, gilded, hand, sculpture, skinny, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
cat and giant buddha hand, ลูกแมว, พระพุทธรูป, kitten, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - giant buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, giant buddha, placemark, sculpture, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, giant buddha statue, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
ลูกแมว - พระพุทธรูป - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, black kitten, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, cross-legged, fingers, giant buddha, gilded, hand, sculpture, skinny, sukhothai, thailand, wat si chum, woman, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
ลูกแมว, พระพุทธรูป, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
ลูกแมว - พระพุทธรูป - kitten and buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, black kitten, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, fingers, giant buddha, gilded, hand, sculpture, skinny, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
ลูกแมว, พระพุทธรูป, kitten and buddha hand, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
wat si chum buddha statue - gilded hand with kitten - วัดศรีชุม, black kitten, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, fingers, giant buddha, gilded, hand, sculpture, skinny, sukhothai, thailand, wat si chum, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
wat si chum buddha statue, gilded hand with kitten, วัดศรีชุม
พระพุทธรูป - buddha statue in temple ruin - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, sukhothai, thailand, wat mahathat, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue in temple ruin, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, stupa, sukhothai, thailand, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, sukhothai, thailand, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, stupa, sukhothai, thailand, wat mahathat, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, stupa behind buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
columns - temple ruins - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai (thailand), columns, pillars, ruins, sukhothai, thailand, wat mahathat, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
columns, temple ruins, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, low relief, ruins, sculpture, sukhothai, thailand, woman, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha statues raw - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, identical, row, sculpture, sukhothai, thailand, wat, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha statues raw, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha's head - statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bricks, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, head, sculpture, sukhothai, thailand, wat, พระพุทธรูป, อุทยาน ปร�\xb8\xb0วัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha's head, statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - white buddha statue and two disciples - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, sculpture, sukhothai, thailand, wat, white, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, white buddha statue and two disciples, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - buddha head statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bricks, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, head, sculpture, sukhothai, thailand, wat, พระพุทธรูป, อุทยาน ประ�\xa7ัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, buddha head statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
บายศรี - buddhist intricate offerings made with leaves and flowers (thailand), buddhism, buddhist temple, offerings, sukhothai, thailand, wat, บายศรี, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
บายศรี, buddhist intricate offerings made with leaves and flowers, thailand
พระพุทธรูปปางนาคปรก - บายศรี - offerings - seven-headed snake - Nāga - thailand, buddhism, buddhist temple, naga snake, nāga dragon, nāga snake, offerings, seven-head, seven-headed snake, sukhothai, thailand, wat, บายศรี, พญานาค, พระพุทธรูปปางนาคปรก, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูปปางนาคปรก, บายศรี, offerings, seven-headed snake, Nāga, thailand
พระนอน - พระพุทธรูป - window with reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, blanket, bricks, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, day, outdoors, part of, reclining buddha, sculpture, sukhothai, thailand, traditional culture, wat, window, พระนอน, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระนอน, พระพุทธรูป, window with reclining buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระนอน - พระพุทธรูป - reclining buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, reclining buddha, sculpture, sukhothai, thailand, wat, พระนอน, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระนอน, พระพุทธรูป, reclining buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
wat ruins - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bricks, ruins, sukhothai, thailand, wat, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
wat ruins, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
offerings on altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, altar, dolls, figures, offerings, statues, sukhothai, thailand, wat, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
offerings on altar, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
บายศรี - offerings on altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, altar, flowers, offering, sukhothai, thailand, wat, บายศรี, อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8โขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
บายศรี, offerings on altar, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
พระพุทธรูป - ruin of buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bricks, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, sukhothai, thailand, wat, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
พระพุทธรูป, ruin of buddha statue, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, thailand
เหมียว - พระพุทธรูป - buddha statue - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, cross-processed, giant buddha, sculpture, sukhothai, thailand, woman, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
เหมียว, พระพุทธรูป, buddha statue, วัดศรีชุม, wat si chum, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย, sukhothai, anke rega