พระพุทธรูป - Buddha Statue - Gold on Face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai - Thailand

พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, bhagwa, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, saffron color, sculpture, sukhothai, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

พระพุทธรูป - Buddha Statue - Gold on Face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai - Thailand

 Download JPG image

พระพุทธรูป - Buddha - Gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

Date & GPS location
Photo taken on April 13, 2005
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand
▼ Display maps with photo location