บายศรี - Offerings on Altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai - Thailand

บายศรี - offerings on altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, altar, flowers, offering, sukhothai, temple, wat, บายศรี, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

บายศรี - Offerings on Altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai - Thailand

 Download JPG image

บายศรี - Offerings on Altar - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

Date & GPS location
Photo taken on March 28, 2005
[location not available]