พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, reclining buddha, sangklaburi, sculpture, wat somdet, woman, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, reclining buddha, sangklaburi, sculpture, wat somdet, woman, ประเทศไทย, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี

พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand

Giant golden Reclining Buddha - Sangklaburi (Thailand)

anke rega
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
giant buddha
golden color
reclining buddha
sangklaburi
sculpture
wat somdet
woman
ประเทศไทย
พระนอน
พระพุทธรูป
สังขละบุรี
March 31, 2005
Route 323, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand