พระนอน - พระพุทธรูป - Wat Somdet - Giant Golden Reclining Buddha Statue - สังขละบุรี - Sangklaburi - Thailand

พระนอน - พระพุทธรูป - wat somdet - giant golden reclining buddha statue - สังขละบุรี - sangklaburi - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, giant buddha, golden color, reclining buddha, sangklaburi, sculpture, wat somdet, woman, พระนอน, พระพุทธรูป, สังขละบุรี
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

พระนอน - พระพุทธรูป - Wat Somdet - Giant Golden Reclining Buddha Statue - สังขละบุรี - Sangklaburi - Thailand

 Download JPG image

Giant golden Reclining Buddha - Sangklaburi (Thailand)

Date & GPS location
Photo taken on March 31, 2005
323, Nong Lu, Sangkhla Buri, Kanchanaburi 71240, Thailand
▼ Display maps with photo location