ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand

ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, offerings, phimai, ต้นไทร, ประเทศไทย, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, offerings, phimai, ต้นไทร, ประเทศไทย, ผ้าแพรเจ็ดสี, พิมาย

ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย - offerings - giant banyan tree (near phimai) - thailand

Offerings - Giant Banyan Tree (near Phimai, Thailand)

These tree offerings are called ผ้าแพรเจ็ดสี ต้นไทร พิมาย in Thai, which means Seven Color Cloth.­

banyan tree
offerings
phimai
ต้นไทร
ประเทศไทย
ผ้าแพรเจ็ดสี
พิมาย
May 7, 2005
Phi Mai, Thailand
Thailand 426 photos