ต้นไทร พิมาย พิมาย - giant banyan tree (near phimai) - thailand

ต้นไทร พิมาย พิมาย - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, phimai, ต้นไทร, ประเทศไทย, พิมาย ต้นไทร พิมาย พิมาย - giant banyan tree (near phimai) - thailand, banyan tree, phimai, ต้นไทร, ประเทศไทย, พิมาย

ต้นไทร พิมาย พิมาย - giant banyan tree (near phimai) - thailand

Giant Banyan Tree (near Phimai, Thailand)

banyan tree
phimai
ต้นไทร
ประเทศไทย
พิมาย
May 7, 2005
Phi Mai, Thailand
Thailand 426 photos