พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, stupa, sukhothai, wat mahathat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8\xb8โขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, stupa, sukhothai, wat mahathat, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8\xb8โขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - stupa behind buddha statue - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - Stupa behind Buddha - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cross-legged
ruins
sculpture
stupa
sukhothai
wat mahathat
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
อุทยาน ประวัติศาสตร์ ส�\xb8\xb8โขทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand