พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระพุทธรูป - buddha statue - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

Ancient Buddha image

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information about this place, go to my Si Satchanalai Chaliang Historical Park photo album.

amphoe si satchanalai
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cross-legged
ruins
sculpture
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
April 13, 2005