เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - anke rega - thailand

เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - anke rega - thailand, anke rega, chiang mai, soaked, songkran, thai new year, water festival, wet, woman, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่ เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - anke rega - thailand, anke rega, chiang mai, soaked, songkran, thai new year, water festival, wet, woman, ประเทศไทย, สงกรานต์, เชียงใหม่

เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - anke rega - thailand

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

anke rega
chiang mai
soaked
songkran
thai new year
water festival
wet
woman
ประเทศไทย
สงกรานต์
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand