พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand

พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chiang mai, head, ruins, พระพุทธรูป, เชียงใหม่
◀ swipe ▶

พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand

 Download JPG image

à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸¹à¸ - Buddha Head in Temple Ruins - à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸«à¸¡à¹ - Chiang Mai (Thailand)

More photo info
Photo taken on May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand