เจดีย์ทราย - Sand Pagoda - เชียงใหม่ - Chiang Mai - สงกรานต์ - Songkran Festival (Thai New Year) - Thailand

เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, chiang mai, colorful, flags, sand pagoda, songkran, thai new year, สงกรานต์, เจดีย์ทราย, เชียงใหม่
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

เจดีย์ทราย - Sand Pagoda - เชียงใหม่ - Chiang Mai - สงกรานต์ - Songkran Festival (Thai New Year) - Thailand

 Download JPG image

Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end). During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year. Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.

Date & GPS location
Photo taken on April 15, 2005
[location not available]