พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand

พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, gilded, gold leaves, reclining buddha, sculpture, พระนอน, พระพุทธรูป
◀ swipe ▶

พระนอน - พระพุทธรูป - gold-covered reclining buddha statue - thailand

 Download JPG image

à¸à¸£à¸°à¸à¸-ภ- à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸¹à¸ - Gold-covered Reclining Buddha (Thailand)

More photo info
Photo taken on April 15, 2005
n/a