Kuang Si Waterfall - Luang Prabang (Laos)

kuang si waterfall - luang prabang (laos), cascade, kuang si falls, luang prabang, waterfall
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

Kuang Si Waterfall - Luang Prabang (Laos)

 Download JPG image

Kuang Si Waterfall - Luang Prabang (Laos)

Date & GPS location
Photo taken on May 19, 2008
[location not available]