altars (1 photos)

Share
◀◀    Page 1 of 1    ▶▶

shrines in an ashram at kumbh mela 2013 (india), altars, ashram, hindu pilgrimage, hindu shrine, hinduism, india, maha kumbh mela, shrines
shrines in an ashram at kumbh mela 2013, india