ลูกแมว - พระพุทธรูป - buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

ลูกแมว - พระพุทธรูป - buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, cross-legged, fingers, giant buddha, gilded, golden, hand, kitten, sculpture, sukhothai, wat si chum, woman, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย ลูกแมว - พระพุทธรูป - buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, anke rega, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cat, cross-legged, fingers, giant buddha, gilded, golden, hand, kitten, sculpture, sukhothai, wat si chum, woman, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, วัดศรีชุม, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

ลูกแมว - พระพุทธรูป - buddha hand - วัดศรีชุม - wat si chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

Kitten in front of giant Wat Si Chum Buddha

ลูกแมว - พระพุทธรูป - Buddha - วัดศรีชุม - Wat Si Chum - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

anke rega
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cat
cross-legged
fingers
giant buddha
gilded
golden
hand
kitten
sculpture
sukhothai
wat si chum
woman
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
วัดศรีชุม
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand