พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, sukhothai, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cross-legged, ruins, sculpture, sukhothai, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - buddha statue - gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - Buddha - Gold on face - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cross-legged
ruins
sculpture
sukhothai
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขท�\xb8\xb1ย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand