พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cobra, cross-legged, mucalinda, naga snake, nine-head, nine-headed, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, wat chedi chet thaeo, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand, amphoe si satchanalai, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, cobra, cross-legged, mucalinda, naga snake, nine-head, nine-headed, nāga dragon, nāga snake, ruins, sculpture, wat chedi chet thaeo, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก, วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - statue of buddha and nine-headed cobra snake - Nāga - mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - wat chedi chet thaeo - si satchanalai chaliang historical park, near sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - Buddha and nine-headed Cobra snake - Nāga - Mucalinda - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - Wat Chedi Chet Thaeo - Si Satchanalai Chaliang Historical Park, near Sukhothai (Thailand)

Mucalinda is the Nāga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

To see more photos and information about this place, go to my Si Satchanalai Chaliang Historical Park photo album.

amphoe si satchanalai
buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
cobra
cross-legged
mucalinda
naga snake
nine-head
nine-headed
nāga dragon
nāga snake
ruins
sculpture
wat chedi chet thaeo
ประเทศไทย
พญานาค
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนาคปรก
วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
May 7, 2005
Si Satchanalai, Sukhothai, Thailand