พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, golden color, mucalinda, naga snake, nāga dragon, nāga snake, sculpture, seven-head, seven-headed snake, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, cross-legged, golden color, mucalinda, naga snake, nāga dragon, nāga snake, sculpture, seven-head, seven-headed snake, ประเทศไทย, พญานาค, พระพุทธรูป, พระพุทธรูปปางนาคปรก

พระพุทธรูป - พระพุทธรูปปางนาคปรก - buddha with seven-headed mucalinda snake - Nāga - thailand

Buddha with seven-headed Mucalinda Snake - Nāga

Mucalinda is the NÄga Snake that protects Buddha.­

To see more photos and information about Nāga snakes, go to my Naga Snakes photo album.

buddha image
buddha statue
buddhism
cross-legged
golden color
mucalinda
naga snake
nāga dragon
nāga snake
sculpture
seven-head
seven-headed snake
ประเทศไทย
พญานาค
พระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนาคปรก
April 18, 2005
unfortunately i do not remember where this temple was located.
ฉันต้องการชื่อของพระพุทธเจ้าและการสร้างแบบจำลองตำแหน่ง ขอขอบคุณ!