สาว สวย - บางกอก - Suay (Bangkok, Thailand)

สาว สวย - บางกอก - suay (bangkok, thailand), asian woman, bangkok, striped shirt, suay, sŭay, thai, บางกอก, สาว สวย
◀ swipe or tap left / right ▶
◀ use left / right keys ▶

สาว สวย - บางกอก - Suay (Bangkok, Thailand)

 Download JPG image

This is my friend Sŭay from Bangkok - สวย

Date & GPS location
Photo taken on May 13, 2008
[location not available]