พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, gilded, gold leaves, sculpture, sukhothai, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโ��\x82ทัย, เมือง เก่า สุโขทัย พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, gilded, gold leaves, sculpture, sukhothai, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโ��\x82ทัย, เมือง เก่า สุโขทัย

พระพุทธรูป - gilded buddha head - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - sukhothai - thailand

พระพุทธรูป - Buddha Head - Gilded - อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโขทัย - เมือง เก่า สุโขทัย - Sukhothai historical park (Thailand)

To see more photos and information, go to my Sukhothai Historical Park photo album.

buddha image
buddha statue
buddhism
gilded
gold leaves
sculpture
sukhothai
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
อุทยาน ประวัติศาสตร์ สุโ��\x82ทัย
เมือง เก่า สุโขทัย
May 7, 2005
Mueang Kao, Muang Sukhothai, Sukhothai, Thailand