เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, banners, chiang mai, sand pagoda, songkran, thai new year, water festival, ประเทศไทย, สงกรานต์, เจดีย์ทราย, เชียงใหม่ เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand, banners, chiang mai, sand pagoda, songkran, thai new year, water festival, ประเทศไทย, สงกรานต์, เจดีย์ทราย, เชียงใหม่

เจดีย์ทราย - sand pagoda - เชียงใหม่ - chiang mai - สงกรานต์ - songkran festival (thai new year) - thailand

à¹à¸à¸à¸µà¸¢à¹à¸à¸£à¸²à¸¢ - Sand Pagoda - Songkran festival (Thai new year) in Chiang Mai (Thailand)

I had the chance to be in Chiang Mai during Songkran, the Thai New Year (April 13th through the following week-end).­ During this holidays period, a Thai tradition consists in throwing copious amounts of water to others as a way to wish a happy new year.­ Chiang Mai's old defensive moat provide a endless source of water for the occasion.­

banners
chiang mai
sand pagoda
songkran
thai new year
water festival
ประเทศไทย
สงกรานต์
เจดีย์ทราย
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand