พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand

พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chiang mai, head, ruins, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, เชียงใหม่ พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand, buddha image, buddha statue, buddhism, buddhist temple, chiang mai, head, ruins, ประเทศไทย, พระพุทธรูป, เชียงใหม่

พระพุทธรูป - buddha head in temple ruins - thailand

à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸à¸à¸£à¸¹à¸ - Buddha Head in Temple Ruins - à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸«à¸¡à¹ - Chiang Mai (Thailand)

buddha image
buddha statue
buddhism
buddhist temple
chiang mai
head
ruins
ประเทศไทย
พระพุทธรูป
เชียงใหม่
May 7, 2005
Chiang Mai, Thailand